Hem

Marknadsföring

Massage & Friskvård

Massagekommentarer

Om Anna & företaget

Kontakt
Herrlin & Hansdotter AB
Marknadsföring & Massage
Från idé till...
Uppdrag
Uppdrag

Vårt stora kontaktnät möjliggör många typer av uppdrag:

  • Responsskapande reklamkampanjer (DR och DM), både via Internet och tryckta medier.
  • Traditionell marknadsföring – annonser, reklamfilm, mm.
  • Långsiktiga strategier för olika typer av marknadsföring.
  • Marknadsföring via Internet t ex sökordsannonsering och planering av kampanjsajter.
  • Kundvårdsaktiviteter (relations- och lojalitetsstärkande åtgärder).
  • Skräddarsydda utbildningar i skrivteknik och marknadsföring, anpassade efter uppdragsgivarens personal och verksamhet.


Tidigare och nuvarande uppdragsgivare

Vattenfall, Ericsson, Preem, Röda Korset, Trafikverket, Läkare Utan Gränser, Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek, kommunikationsbyrån Univox, Föreningen för den Beridna Högvakten, Centrala Stadsrum i Falun och flera företag inom tjänste- och finanssektorn. Listan kan göras längre, be gärna om exempel inom ditt område.Hem
Marknadsföring
Massage & Friskvård
Massagekommentarer
Om Anna & företaget
Kontakt